Merkez Bankasındaki Sicillerin Silinmesi Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Silinmesi Hakkında Kanun Teklifim” ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Oktay VURAL
İzmir Milletvekili

Mehmet ŞANDIR
Mersin Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Ülkemiz ekonomisi, yürütülen ekonomik politikaların sonucunda sahte bir büyüme ve iyileşme dönemi yaşamıştır. Dış borçlanma, özelleştirme gelirleri ve uluslar arası piyasalarda dolaşan sıcak paranın ülkemize yönelmesi ile, ekonominin iyiye gittiği yönünde bir hava oluşmuş, gerçek ve tüzel kişiler, bu havanın etkisiyle ödeme güçlerinin üzerinde borçlanmışlardır.
Uluslar arası piyasalarda yaşanan ekonomik kriz, Türkiye ekonomisinin de sanal bir iyileşme içinde olduğunu ortaya çıkarmış, uluslar arası piyasalardan sıcak para akışı kesilmiş, özelleştirme kanalıyla gelen yabancı sermaye azalmış, dış borçlanma şartları ağırlaşmıştır.
Sanal büyümenin iyimserliğine kapılan vatandaşlarımız, düşen kredi faizleri ile birlikte bankalara ve diğer finans kurumlarına borçlanmışlardır. Aynı zamanda, kredi kartı ile yapılan harcamalar katlanarak artmıştır. Hükümetin sürekli pompaladığı iyimserlik, uluslar arası ekonomik krizle patlayınca, vatandaşlarımız da borçlarını ödeme noktasında sıkıntıya düşmüşlerdir.
İyimser hava, firmaları, borçlanarak işyerlerini büyütmeye, işlerini geliştirmeye, yeni işler kurmaya sevk etmiştir.
Gelişen ekonomik krizle birlikte, ekonomi durma noktasına gelmiş, büyüme oranı küçülmüş, işsiz kalanların sayısı artmış, oluşan ekonomik istikrarsızlık kişi ve kurumların taahhütlerini yerine getirememelerine neden olmuştur.
Bütün bu olumsuzluklar, istememelerine ve bütün iyi niyetlerine rağmen bazı kişi ve kuruluşların faaliyetleri esnasında piyasanın döndürülmesinde önemli bir işlev gören çek, senet ve kredi kartları borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememesine sebep olmuştur. Kimilerinin çekleri karşılığı olmadığı için ödenememiş, kimilerinin senetleri ise protesto edilmiştir. Bu durumdaki kişi ve kurumlar Merkez Bankasının ve bankaların ortaklaşa kurduğu Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin (KKB) listesine alınmıştır.
Kendilerinin sebep olmadığı ekonomik krizlerden etkilenen ve böylesi olumsuzluklara maruz kalan işletme sermayelerini büyük ölçüde kaybeden, önceki üretim kapasitesine ulaşmak ve ekonomik krizin etkilerini azaltmak isteyen müteşebbis kişi ve kuruluşların kredilendirme ile desteklenmesi zarureti ortaya çıkmıştır.

Ancak; kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerinde, kredi talebinde bulunan kişi ve kurumların daha önceki çek, senet ve kredi kartı ödeme kabiliyetlerine bakılmaktadır. Bunun neticesi olarak daha sonra ödenmiş olsalar dahi, karşılıksız çek protestolu senet ve kredi kartları kayıtları kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerine engel teşkil edebilmektedir.
Borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın kayıtlarının silinmesi büyük formaliteler gerektirmekte, Merkez Bankası kayıtlarından silinse bile, arşivlerde saklanmakta, Kredi Kayıt Bürosu’ndaki kayıtlar ise silinmemektedir.
Kanun Teklifi ile, 30/11/2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdî veya gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer borçlarına ilişkin kayıtlarının, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya bankaca yeniden yapılandırılmış olması kaydıyla, Merkez Bankası ve KKB’de bulunan kayıtlarının silinmesi amaçlanmaktadır.MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. – 30/11/2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan firmaların, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlarının söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya bankaca yeniden yapılandırılmış olması kaydıyla Merkez Bankası ve KKB’de bulunan kayıtlarının silinmesi amaçlanmaktadır.
Madde 2. -Yürürlük maddesidir.
Madde 3. - Yürütme maddesidir.


KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN SİLİNMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - Ödeme tarihi 30/11/2008 tarihinden önce olup da kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmiş veya yeniden yapılandırılmış olması kaydıyla, Merkez Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu A. Ş.’de bulunan kayıtları başvuruları aranmaksızın silinir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.