helal sertifikası

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

İslamî usullere uyularak üretilmiş gıdaların tescili için kullanılan helal sertifikası, 2004 yılından beri bazı Müslüman ülkeler ve Avrupa ülkelerince verilmektedir. Ülkemiz ise, halen helal sertifikasını hangi kurum yada kuruluşun vereceğini tartışmaktadır. Hal böyle olunca özellikle Müslüman ülkelere ihracat yapan firmalarımız zor durumda kalmakta, Avrupa ülkelerinden, hatta Avustralya’dan sertifika almaya çalışmaktadırlar.


SORULAR

1- Türk Standartları Enstitüsü’nün helal sertifikası ile ilgili çalışması var mıdır? Varsa ne aşamadadır?

2- İhracatçılarımızın istediği şekilde helal sertifikasının Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilmesi yönünde herhangi bir çalışmanız var mı?

3- Ülkemizde helal sertifikasının ne zaman verilmeye başlanacağı ile ilgili bir takvim verebilir misiniz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.