kuru tarımın desteklenmesi kararı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.21/09/2007


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

22 Temmuz seçimlerinden 18 gün önce yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile kuru tarımı yapılan buğday, arpa, fiğ ve korunga ürünlerinde kuraklıktan kaynaklı zarara ilişkin olarak nakdi destek verileceği ve çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceği hüküm altına alınmıştır. İktidar partisi teşkilatlarınca bütün Anadolu’da Karar duyurulmuş, seçim malzemesi olarak kullanılmıştır. Karar’ın yayınlanması sürecinde hasadını yapmış olan ürün sahipleri “hasadı yapılmış, yani tarladan kaldırılmış bir üründe zarar tespiti nasıl yapılacak” diye sorduklarında da kendilerine “merak etmeyin, uydudan bütün ülkenin kuraklık tespitleri yapıldı” cevabı verilmiştir. AKP teşkilatlarının sözüne güvenen üreticilerimizden bir kısmı, “nasıl olsa ertelenecek” düşüncesiyle zirai borç taksitlerini ödememiş ve temerrüde düşmüşlerdir.
Seçim sonrasında hasar tespiti yapılması için kurulan komisyonlar, haklı olarak ürünü tarlada görmeden hasar tespiti yapamamakta, Bakanlığınıza görüş sormakta, süreç işlememekte, nihayet üreticilerimizin Karar’dan yararlanma imkanı kalmamaktadır.
Diğer taraftan, kuraklık sadece kuru tarım alanlarını etkilememiş, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızda da kayda değer miktarda kayıplar olmuştur. Dolayısı ile sulu tarımı yapılan çeltik gibi, sebze meyve gibi pek çok ürün kuraklıktan etkilenmiş, çiftçilerimiz perişan olmuşlardır.

SORULAR

1- Kuraklıktan zarar görmüş, ancak hasat edildiği için tespiti yapılamayan çiftçilerimizin zarar tespitinin yapılması ile ilgili geliştirdiğiniz bir yöntem var mıdır, varsa nedir?
2- Kuraklıktan fiilen zarar gördüğünü bilen çiftçimiz, kuraklık Kararnamesinden yararlanacağına inanarak ilgili banka şubesine dilekçesini verip, borcunun taksitini ödememiştir. Bugün ise hasattaki hasar tespitinin yapılamayışı bahane edildiğinden çiftçi zor durumda kalmış, banka veya tarım kredi kooperatifleri icra işlemi başlatmıştır. Hükümetinize güvenerek, borcunu ödemeyen çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir önlem düşünüyor musunuz?
3- Kastamonu Tosya Devrez vadisinde olduğu gibi Çeltik üretimi ve sulu tarım yapan, ancak bu sene Devrez ve buna benzer akarsuların kesilmesi veya azalması, yer altı sularının çekilmesi ile ciddi rekolte kayıpları ile karşı karşıya kalan çiftçilerimizin desteklenmesi ve zirai borçlarının ertelenmesi için bir çalışmanız var mıdır?
4- Kararnameden istifade etmek için başvuran üretici sayısı kaçtır, zarar tespiti yapılabilen üretici sayısı kaçtır?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.