yeşil kartların iptal edilmesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.09.07


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


22 Temmuz seçimlerinden önce yapılması gereken Yeşil Kart Bilgi Sistemi üzerinde yapılacak olan otomatik iptal işlemleri uygulaması 17.05.2007 Tarih ve 2007/28) ayılı Genelge ile 15.08.2007 tarihine ertelenmiş, iptal işlemlerine 22.08.2007 tarihinde başlanmıştır.

Bakanlığınızın yaklaşık rakamlarına göre 4 buçuk milyondan fazla yeşil kart iptal edilecektir.

İptallerin seçim sonrasına bırakılması, seçim süresince yaşanacak memnuniyetsizlik ve mağduriyetin önüne geçmiş, yeşil kartlarının iptal edileceğini bilmeyen vatandaşlarımızın oy kullanma eğilimleri etkilenmiştir.


SORULAR

1- Seçimlerden önce yapılması gereken otomatik iptal işleminin seçim sonrasına bırakılması seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir çalışma değil midir?

2- Fakir vatandaşlarımızın sağlık sigortası niteliğindeki yeşil kartların seçim malzemesi olarak kullanılması doğru mudur?

3- Seçim kararı alındıktan itibaren kaç yeşil kart verilmiştir, verilen bu kartlardan kaç tanesi otomatik sistem tarafından iptal edilmiştir?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.