özürlülerin gümrüksüz arac alımı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Sayın Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 09/10/2007

Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Sayıları 7,5 milyonu bulan özürlü vatandaşlarımızın gümrüksüz otomobil edinme hakkı için tam teşekküllü devlet hastanelerinden aldıkları raporların kabul görmediği, Ankara’da bulunan Bedelsiz Nakilhane Gümrük Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir komisyonun gümrüksüz araç alımı için ülkemizin her yerinden başvuran özürlüleri bizzat görerek karar verdiği, adı geçen müdürlüğün ayın sadece bir günü çalıştığı ve sedye ile, tekerlekli sandalye ile gelen engelli vatandaşlarımızın büyük çileler çektiği basın yayın organlarına yansımıştır.


SORULAR
1- Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın verdiği özürlü raporlarına güvenilmemekte midir?
2- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan özürlü raporlarında herhangi bir suiistimal tespit edilmiş midir, edildi ise sayısı nedir, sorumluları hakkında işlem yapılmış mıdır?
3- Ayda bir gün Ankara’da tek merkezde yapılan tespit işinin diğer illere ve ayın diğer günlerine yaygınlaştırılması düşünülmekte midir?
4- Özürlülerimizin yerli araç alırken de, yabancı araçlara uygulanan gümrük vergisi muafiyetine benzer şekilde, bazı vergilerden muaf tutularak ucuz araç sahibi olmalarının sağlanması düşünülmekte midir?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.