1915 olaylarına ilişkin abd de kabul edilen tasarı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.22/10/2007


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesinde kabul edilen 1915 olayları ile ilgili yasa tasarısının kanunlaşmasını engellemek üzere lobi çalışmaları yapıldığı, çalışmalar sırasında üyelerin kampanyalarına maddi bağışlarda bulunulduğu basın yayın organlarında yer almaktadır.


SORULAR

1- 1915 olayları ile ilgili olarak yapılan lobi çalışmalarına para harcanmış mıdır?
2- Harcanmışsa tutarı ve dağılımı nedir?
3- Para harcanarak tasarının engellenmesi yoluna gidilmesi, seçim kampanyasına bağış toplamak isteyen senatörlerin sonraki yıllarda aynı yola başvurarak ülkemizi zor durumda bırakmalarına yol açmaz mı?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.