esnaf hacizleri


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.30.10.2007
Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Maliye Bakanlığı, büyük bölümü esnaf olan firmaların vergi borçlarının tahsili için bu firmaların banka hesaplarına haciz koymaya başlamıştır. Bu da piyasada büyük bir krize yol açılmıştır. Özellikle esnafın ödeme planları bozulmuş, çekleri ödenemez hale gelmiş ve kredi kullanma imkanları da ortadan kalkmıştır.

Türkiye genelinde sayıları 130 bin olduğu ifade edilen esnafın banka hesaplarına bloke konulması yüzünden çek ve senetlerini ödeyemez konuma gelmiş, dükkanlarının kapılarına kilit vurmasına yol açmıştır. Bu da piyasalarda bir çok olumsuzluğa neden olmaktadır.

SORULAR:

1-Türkiye genelinde tahsil edilemeyen sözkonusu vergi borcu kaç YTL’dir? Bu borç kaç esnaf ve firmaya aittir?

2-Bugüne kadar kaç esnaf ve firmanın banka hesapları bloke edilmiştir? Miktarı kaç YTL’dir?

3-Bu uygulamanıza; 2007 yılı faiz dışı fazla hedefinin tutmayacağı ve 2008 yılında da bu hedefin düşürülecek olması mı etken olmuştur? Banka hesaplarına haciz koyarak vergi borcunu tahsil etme zorunluluğunuzun gerekçesi nedir? Açıklar mısınız?

4-Gelirleri artırmak için böyle bir yola başvurmanızda IMF’nin baskısı, çağrısı yada etkisi var mıdır?

5-Uygulamanızın; Banka hesapları haciz edilen esnaf ve firmaların yok olmasına dolayısıyla da piyasaların ve ekonominin krize girmesine neden olacağının farkında mısınız?

6-Esnafın banka hesaplarına uygulanan haciz işleminin hukuksuz bir biçimde sürekli kılındığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise yasal olmayan bu uygulamanın dayanağı nedir?

7-Esnaflarımızın banka hesaplarına uygulanan bloke ve haciz işlemleri ne kadar sürecek? Bu uygulamayı kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.