Belçika'daki Türkler


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Artan terör eylemleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da büyük öfke ve heyecana sevk etmiş, terörü telin toplantıları pek çok ülkede yapılmıştır. Belçika’da yapılan gösterilerde 100’e yakın vatandaşımız göz altına alınmış, polisten kötü muamele ve işkence görmüş, beyin sarsıntısı geçiren vatandaşlarımız olmuştur.

Belçika’nın, Fehriye Erdal ve diğer DHKP-C üyesi teröristleri ve PKK üyelerini koruyup kolladığı da, Türk kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir.

SORULAR

1- Belçika polisi tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kalan vatandaşlarımızla ilgili olarak hangi girişimlerde bulunulmuştur?

2- Belçika Hükümeti’ne karşı diplomatik bir tepki ortaya konulmuş mudur?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.