abd'ye izin almaya mı gidiyorsunuz

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

2/10/2007 tarihinde verdiğim ve henüz cevap alamadığım yazılı soru önergesinde, Hürriyet Gazetesi’nde 16 Ağustos 2007 tarihinde yer alan bir haberde Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanı George CASEY,’in “Türkler Kuzey Irak’a girmeden bize danışır” ifadesinden hareketle, “Türkiye Cumhuriyeti, güvenliğini tehdit eden terörist unsurlara karşı sınır ötesi operasyon düzenlemek için Amerika Birleşik Devletleri’ne danışarak onayını alma durumunda mıdır?” sorusunu yöneltmiştim. Aradan geçen zaman içerisinde TBMM’den sınır ötesi harekat için yetki alınmış, ancak terör olayları artarak devam etmesine rağmen, bu yetki kullanılmamıştır. Sınır ötesi harekat konusunda, Amerika gezinizden önce herhangi bir adım atılmayacağı, nihai kararınızı ABD Başkanı Bush ile yapacağınız görüşmeden sonra vereceğiniz hususu sürekli olarak basın yayın organlarına yansımaktadır?

SORULAR

1- Teröre karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanmamız gerçekten ABD Kara Kuvvetleri Komutanı George CASEY’in “Türkler Kuzey Irak’a girmeden bize danışır” dediği gibi ABD’nin iznine mi tabidir?

2- Amerika Birleşik Devletleri’ne izin almak için mi gidiyorsunuz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.