deringöz çayı


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08/11/2007

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

SORU:


1- Kastamonu İli TOSYA İlçesi sınırları içerisinde bulunan DERİNGÖZ ÇAYI’nın ıslah edilerek su kayıplarının önlenebilmesi için, suyun bir sulama kanalına alınmasını düşünüyor musunuz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.