kösen çayırı göleti

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08/11/2007

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Kastamonu İli TOSYA İlçesinde 240 hektar alanı sulayan KÖSEN ÇAYIRI GÖLETİ’nin, çevre erozyonu kaynaklı taban millenmesi sonucu su biriktirme kapasitesi azalmıştır. İlçenin kuzeyindeki köyleri, bağ ve bahçeleri sulayan göletin, ıslah edilerek eski verimliliğine kavuşturulması önem arz etmektedir.


SORU:

1- Giderek artan kuraklık da dikkate alınarak Kösem Çayırı Göletini ıslah çalışmalarına başlamayı düşünüyor musunuz?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.