başörtüsü

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 05/12/2007

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Adana-Kozan’da Öğretmenler Günü vesilesi ile düzenlenen törende, kompozisyon yarışması birincisi 15 yaşındaki bir kız öğrencimiz, ödülünü almak üzere çıktığı kürsüden, başörtülü olduğu gerekçesiyle, Garnizon Komutanının uyarısıyla Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürünce indirilmiştir. Devleti temsil eden kişilerin, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna karşı yaptığı hareket, milletimizce tepki ile karşılanmıştır. Ayrıca, Sizin ve eşinizin kürsüden indirilen kızımızı telefonla arayarak gerekli her şeyi yapacağınızı söylediğiniz medyada yer almaktadır.


1- Kızımızın karşılaştığı sorunu çözmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

2- Kızımızın hak ettiği ödülü kendisine vermek için yeni bir tören mi yapacaksınız, yoksa ödülü posta ile mi göndereceksiniz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.