4c magdurlarıTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10/12/2007

MEHMET SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Özelleştirilen veya kapatılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde işçi olarak çalışanlardan emekliliği dolmamış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 4/c maddesi ile başka kamu kurumlarına geçici personel statüsü ile yerleştirilmişlerdir. Bir mali yılda 10 ay çalıştırılan, 2 ay kendilerine zorunlu olarak çıkış verilen, 4 ay için en fazla 2 gün ücretli hastalık izni olan yaklaşık 20 bin kişilik 4/c mağduru bir kitle oluşmuştur.


SORULAR:


1- Özelleştirme mağduru bu kişilerin sorunlarını çözmek için bir çalışmanız var mıdır?

2- Farklı kurumlarda çalışan 4/c’liler arasında ücret farklılıkları var mıdır?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.