Suudilerin Osmanlı eserlerini yıkmasıTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15/01/2008

MEHMET SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Ecyad Kalesini yıkan, Hz. Muhammed’in Annesi Hz. Amine’nin mezarını dağıtan, Hz. Hatice’nin (Efendimizin ilk eşi) evinin yerine şadırvan yapan, Hz. Ebubekir’in evinin üstüne Hilton Otelini yapan Suudi yönetimi, son olarak Medine’deki Osmanlı eserleri Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Ebubekir Camilerini de yıkarak otel yapacağı basında yer almıştır.

Her biri kültür varlığı olan bu eserler, öncelikle İslam dini ve medeniyeti, sonra da Osmanlı eserleri açısından önem taşımaktadır.

SORULAR

1- Hz. Muhammed’in Annesinin mezarı sadece Suudilerin değildir. Tüm İslam Aleminin annesinin mezarıdır. Bu konuda bir Müslüman ülkenin Başbakanı olarak ne gibi bir girişiminiz oldu?
2- Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Ebubekir camilerini yıkarak yerine otel yapacak olan Suudilere tepkinizi koyup, Dünya Kültür Mirası Komitesi’ne müracaat etmeyi düşünüyor musunuz?
3- Temayüller dışına çıkarak, kaldığı otelde ziyaret ettiğiniz Suudi yetkililerini, dostluğunuza dayanarak bu işten vazgeçiremez misiniz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.