hane halkı borç yükü

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.14.01.2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Faiz oranlarının düşmesi ile birlikte kredili alış verişe yönelen vatandaşlarımızın gelirindeki artış, borçlarını ödeyecek durumdan geride kalmıştır.
Merkez Bankası-BDDK ve TÜİK verilerine göre, son 5 yılda hane halkı borç yükü 13 katrilyondan 90 katrilyona çıkarak, yüzde 572 oranında artmıştır.
Oysa, son 5 yılda, hane halkı harcanabilir gelirindeki artış ise, 180 katrilyondan 340 katrilyona çıkarak yüzde 89’da kalmıştır.
Konut-otomobil-tüketici-Ziraat Bankası-Tarım Kredi-Esnaf Kefalet ve kredi kartı borcu olan vatandaşlarımızın ödeme güçleri tıkanmış, çark dönmez, evdeki tasarruflar tükenmiş, icra dairelerinin yoğunluğu artmıştır.

1- Son 5 yılda yüzde 572 oranında artan hane halkı borç yükü, aynı dönemde yüzde 89 artan, hane halkı harcanabilir gelirindeki artış ile nasıl karşılanacaktır?

2- Toplumun borç yükü ile ilgili aldığınız bir önlem var mı?

3- Borçlular icraya düştüklerinde ortaya çıkacak sosyal, hukuksal ve yaratacağı diğer sorunları nasıl aşmayı düşünüyorsunuz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.