britannica ansiklopedesinin yayınladığı harita


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21/01/2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

İç ve dış mihraklarca Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, her geçen gün farklı bir boyut ve mahiyet kazanmaktadır.

Son olarak bilim ve bilgi kaynağı olması gereken, bugüne kadar öyle bildiğimiz “ansiklopediler” de bilim ve bilginin dışına çıkarak, politika yapmaya başlamışlardır.

BRITANNICA “ansiklopedisi” Güneydoğu’yu- Doğu’nun bir bölümünü, İstanbul’un bir bölgesini ve İçanadolu’nun bazı yerlerini Kürdistan toprağı göstererek, bir büyük skandala imza atmıştır.

SORULAR

1- Böyle asılsız ve terbiyesizce bir iddiada bulunan Britannica ansiklopedisini devlet ve okul kütüphanelerinden çıkarmayı düşünüyor musunuz?
2- Britannica Ansiklopedisinin yurt içine girişi, yurt içinde basımı, yayını ve satışını ve internet erişimini engellemek için girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?
3- Ülkemizde ve dünyada bilgi kirliliği yaratan ve bölücü faaliyetlere alet olan sözde ansiklopedi hakkında tazminat davası açmayı düşünüyor musunuz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.