cin malı oyuncakların sağlığımıza etkileri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 09/10/2007
Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili
Çin’den yaptığımız ithalat her geçen gün artmakta, ucuz ve kalitesiz pek çok ürün ülkemize girmektedir. Düşük kalite ve ucuz fiyatları ile yerli sanayici ve üreticimizi de haksız rekabetle karşı karşıya bırakan Çin malı ürünlerin kaliteleri ve insan sağlığına etkileri sadece ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılmaktadır. Büyük bir oyuncak firması, Çin’de ürettiği oyuncakların boyasında yüksek miktarda kurşun tespit edildiği için milyonlarca ürününü piyasadan geri çekmiştir. Oyuncakları geri çeken firma çok büyük bir firmadır ve oyuncakları pahalıdır, diğer taraftan pek çok küçük firma, ucuz oyuncak ithal etmekte, pazarlarda, “bir milyoncu” tabir edilen işyerlerinde, sokak tezgâhlarında bu oyuncaklar satılmaktadır. Dar gelirli vatandaşlarımız da ister istemez bu ucuz ürünlere yönelmekte, sağlık açısından tehlikeli olup olmadığını bilmediğimiz pek çok oyuncak evlerimize girmekte, çocuklarımızın ellerinden, hatta ağızlarından düşmemektedir.

SORULAR

1- Çin’den ithal edilen oyuncaklar üzerinde gerekli testler yapılmakta mıdır?
2- Bugüne kadar kaç numune üzerinde test yapılmıştır?
3- Sağlık yönünden sakıncalı bulunup ithalatına izin verilmeyen ürün var mıdır?
4- Gerekli testleri yapacak yeterli araç-gereç ve personel donanımımız var mıdır?
5- Ülkemize kaçak Çin malı girişi var mıdır?
6- Büyük bir oyuncak firmasının, Çin’de yaptırdığı ürünleri geri çekmesinden sonra, konuya gösterilen hassasiyet artmış mıdır, kontrollerin etkinleştirilmesi ile ilgili bir talimatınız olmuş mudur?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.