TMO'nun olağanüstü hal çeltik stoku
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 17.04.2008
Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Tüm dünya ve Türkiye’de gıda fiyatları hızla artarken, özellikle çeltik ve pirinçte yaşanan sıkıntılar ülke gündeminin ilk sırasına oturmuştur. Pirinç fiyatlarının yüzde 100’ün üzerinde artmasını “spekülasyon” olarak değerlendirdiniz. Ancak, 31 bin ton çeltiği sektör toplantısında aldığınız kararla satarak piyasayı regüle edemediğiniz de açıkça ortadadır.

TMO’nun asli görevi; hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmemesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek ve hububat fiyatları üzerinde olası, manüplasyon ve spekülasyonların önüne geçmektir.

Ancak, TMO bu görevini yerine getirememiştir. Pirinç, buğday ve hububattaki zamansız fiyat artışları hem üreticimiz hem de tüketicimiz aleyhine gelişmiştir.

TMO’nun 2004-2007 yılları arasında görev zararı yaklaşık 4 kat artarken, borç miktarı da 3 kat artış göstermiştir. Bu bile TMO’nun iyi yönetilmediğinin en büyük göstergesidir.
Bu bağlamda;


1-İfade ettiğiniz gibi, şayet spekülasyon varsa bu spekülasyonu önlemek ve piyasayı regüle etmek sizin göreviniz iken, bu görevinizi niye yerine getiremediniz?

2-Aslında pirinçteki spekülasyon, elinizdeki çeltiği satmanız nedeniyle sizin tarafınızdan yaratılmamış mıdır?

3-Elinizdeki çeltiği satmakla, başta büyük alım yapan firmalar olmak üzere, haksız kazanç sağlamasına vesile olmadınız mı?

4-TMO depolarında, emanetler ve satılıp ta depolardan çekilmeyenler hariç, ne kadar çeltik var?

5- Şuan itibariyle olağanüstü hal stoklarımız ne durumdadır? Miktarını ürün bazında açıklar mısınız?

6- TMO’nun olağanüstü hal stokları kullanılmış mıdır? Kullanıldı ise, bunun kullanma şartları nelerdir?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.