bayrağımıza ermeni saldırısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

24 Nisan 2008 tarihinde Erivan’da düzenlenen ve Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı resmi anma töreninde yere Türk Bayrağı serildiği, törene katılanların Bayrağımızı çiğnediği haberi, fotoğraflı olarak uluslar arası basın ajansları tarafından tüm dünyaya dağıtılmıştır.

Ne Ermenistan’a iyi niyet mektupları gönderen Bakanlığınızdan, ne de 301. Maddeyi değiştirerek Türklüğe hakareti suç olmaktan çıkarmaya çalışan Hükümetinizden Bayrağımıza yapılan çirkin saldırıya karşı bir tepki gösterilmemiştir.

SORULAR

1- Tarihten bugüne bizi biz, Türkü Türk yapan bütün değerlerimizi temsil eden, şanlı Bayrağımıza karşı yapılan bu açık ve resmi saldırıya karşı neden sessiz kaldınız?

2- Milletimizde infial uyandıran bu alçakça saldırı, sizce tepki gösterilmeyecek kadar önemsiz midir?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.