demir fiyatarındaki artış

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Demir fiyatları son altı ayda yüzde 100’ün üzerinde artış göstermiştir. Demir fiyatlarındaki artışlar, Ülkemizin büyümesine önemli katkı sağlayan inşaat sektöründe büyük bir krize neden olmuş, yükleniciler ve inşaat yapanlar, inşaatları bırakma noktasına gelmişlerdir. İnşaat sektöründe yaşanacak bir kriz, büyümeyi düşürecek, işsizliğin artmasına neden olacak, etkisi katlanarak diğer sektörleri de vuracaktır.

Sektörde yer alanlar, demir fiyatlarında yaşanan atışların önüne geçilmesi için Hükümet’ten acil müdahale beklemektedir.

SORULAR

SORU 1.- Demir fiyatlarındaki fahiş yükseliş karşısında herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz?

SORU 2.- İnşaat sektörünü içine düştüğü krizden çıkaracak bir acil müdahale planınız var mıdır?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.