doğanyurt lisersi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Coğrafi ve nüfus özellikleri dolayısıyla mahrumiyet bölgesi olarak değerlendirilebilecek Doğanyurt ilçemizde yer alan Doğanyurt lisemiz, kısıtlı imkanlarına rağmen 2007 ÖSS sınavında sözel 2 puan türünde Türkiye birincisi olmuştur.

Doğanyurt İlçemizde senede yaklaşık 200 öğrenci ilköğretimden mezun olmakta, Doğanyurt Lisesinin fiziki yetersizliği ve ilçede barınabilecek yer olmaması nedeniyle ancak 75’i ortaöğretime devam edebilmektedir.

SORULAR

1- Büyük başarılara imza atan Doğanyurt Lisemizin fiziki imkanlarını artırmayı düşünüyor musunuz?
2- İlköğretimden mezun olan öğrencilerin tamamının ortaöğretime devamını temin edebilmek için, Doğanyurt İlçemize pansiyonlu bir ortaöğretim kurumu açmayı düşünüyor musunuz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.