kastamonu'nun turizm değerleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Kastamonu ili birçok ilde olmayan doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla, kış, deniz, yayla, doğa, sağlık, eko, kültür, kış ve spor turizmi açısından büyük bir potansiyele ve turizm çeşidine sahiptir.
Dünyanın sayılı mağaraları arasında yer alan Ilgarini Mağarası, ne yazık ki, kendi insanlarımız tarafından bile yeterince bilinmemektedir. Bunun yanında, özellikle Ilıca Şelaleleri ve Küre Dağları, turizm açısından mutlaka daha iyi değerlendirilmesi gereken çok önemli değerlerimizdir.
Eşsiz, doğal güzellikleri ile adeta bir “Açık Hava Müzesi” olan Kastamonu’da turizmin desteklenmesi hem bölge hem ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahiptir.

Bu bağlamda;

1-Özellikle Kastamonu ve Batı Karadeniz’de turizmin gelişimi konusunda Bakanlığınızın kısa-orta ve uzun vadeli bir programı var mıdır? Varsa bunu ayrıntıları ile açıklar mısınız?

2-Bölgede; diğer illere göre daha yüksek potansiyel ve turizm çeşitliliğine sahip olan Kastamonu’yu merkez alan bir turizm stratejisi geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

3-Özellikle Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelaleleri ve Küre Dağları’nın daha iyi tanıtılması ve değerlendirilmesi için bakanlığınızın özel bir çalışması var mıdır?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.