taşköprü osb

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 06.06.2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Organize Sanayi Bölgeleri, istihdam artışı sağlayan, işsizliğe çare olan dolayısıyla özellikle Anadolu’daki göçü önleyerek, bölgesel kalkınmanın altyapısını oluşturmaktadır.

Bu düşünce ile, 2000 yılında programa alınan Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi için bugüne kadar bir faaliyette bulunulmamıştır. 8 yıldır yer tespitinin bile yapılmadığı Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi, 2008 yılı yatırım programında da yer almamaktadır.


SORU 1.-2000 yılında programa alınan Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nin 8 yıldır yer tespitinin yapılmayışının nedenleri nedir? Açıklar mısınız?

SORU 2.-2000 yılında programa alınan Kastamonu TAŞKÖPRÜ Organize Sanayi Bölgesi’nin Müteşebbis Heyeti’nde kimler veya hangi kurumların temsilcileri vardır?

SORU 3.-Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bundan sonraki süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konudaki program ve hedefleriniz nelerdir?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.