uzel makina işçilerinin sorunları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.06.2008

MEHMET SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Uzel Makine Sanayi A.Ş’nin İstanbul Topçular Fabrikası’nda üretim 3 aydır durdurulmuş olup, memurları idari izine gönderilirken, 650 işçi de 4 aydır maaşlarını alamamaktadırlar.
Maaşlarını alamayan ve büyük bir mağduriyet içinde olan, gece gündüz fabrikada yatan işçiler, ekonomik sıkıntı içinde borçlarını, faturalarını ödeyememekte, evlerine ekmek parası götürememektedirler.
Tedarikçi firmalara ve traktör sattığı bayilerine borçlarından dolayı fabrika üzerinde ve mallarında çeşitli kişi, kuruluş ve bankaların hacizleri bulunurken, şirketin borsadaki işlemleri de kapatılmıştır.
Bu bağlamda;

1-Bakanlığınız tarafından fabrikada yaşanan sorunlarla ilgili bir inceleme, soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçlarını açıklar mısınız?

2-Fabrikadan 4 aydır maaş alamayan işçilerin durumu ne olacaktır? ücretleri, tazminatları ve özlük haklarının karşılanması yolunda nasıl bir yol izlenecektir?

3-Çalışanların içinde bulunduğu belirsizliği gidermek, sorunlarının çözümü yönünde bu çalışanlara bilgi vermek için bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

4-Köklü bir firma olan Uzel makine hangi makro ekonomik sebepler ve rekabet ortamından etkilenerek bu duruma düşmüştür?

5-Türkiye’nin en eski ve köklü traktör fabrikasının bu duruma düşmesi, ülkede tarımın çöktüğü anlamına gelmez mi?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.