doğum ve çocuk hastanesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01/07/2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Kastamonu ilinde bulunan iki devlet hastanesi, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında birleştirilip biri devlet hastanesi diğeri doğum ve çocuk branş hastanesi olarak Ekim 2007 yılında hizmete açılmıştır. Başlangıçta 6 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve 6 kadın doğum uzmanı ile hasta kabul eden doğum ve çocuk hastanesi, kısa süre sonra istifalar ve özel hastanelere geçiş nedeniyle 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve 4 kadın doğum uzmanı ile hizmet vermek zorunda kalmıştır.

Kastamonu merkez ve ilçeleri ile Sinop’un Boyabat, Durağan gibi yakın ilçelerinde toplam 400 bin nüfusa hizmet vermeye çalışan doğum ve çocuk hastanesinde özellikle çocuk sağlığı branşında ciddi sorunlar yaşamaktadır. Birinci ve ikinci basamak yenidoğan yoğun bakım, birinci basamak yoğun bakım, süt çocuğu, büyük çocuk intaniye servislerinde yatan hastaların tedavi ve takibi, normal ve acil poliklinik hizmetleri 2 uzman hekim ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Günlük ortalama 150 hastaya bakan doktorlar, ayrıca 24 saat acil serviste icap görevi nöbeti tutmaktadırlar. Hastalık ve izin durumlarında ise uzman hekim sayısı 1’e düşmektedir.

Ayrıca 112 ambulans ve hasta sevkini koordine eden sistem hiçbir şekilde işlememekte, Ankara’ya sevk durumunda ise saatlerce telefonla bağlantı kurulmaya çalışılmakta, Ankara’da da yatak bulunamamaktadır.

Uzman hekim yetersizliği, verilen sağlık hizmetini kalitesiz ve verimsiz hale getirmekte, vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır.


SORULAR

1- Kastamonu Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin tüm branşlardaki norm kadro durumu nedir?
2- Kastamonu Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin tüm branşlardaki mevcut kadro durumu nedir?

3- Mevcut durumu norm kadroya uygun hale getirmek için bir çalışmanız var mıdır?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.