kilkuyu köyüne karakol yapılması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Kastamonu ili Tosya İlçemizin Kilkuyu Köyü, etrafındaki 15-20 köyün merkezi olup, pazar kurulan, Tosya İlçesine 33 km uzaklıkta ormanlık kesimde bulunan önemli bir yerleşim yeridir.

Kilkuyu’da bulunan Jandarma Karakolu uzun yıllar Kilkuyu ve çevre köylerin insanlarına hizmet etmiştir. Karakol, bilinmeyen bir nedenle, birkaç yıl önce kapatılmıştır.

SORULAR:

1- Tosya Kilkuyu Köyünde yeniden jandarma karakolu açacak mısınız?

2- Açmadığınız takdirde Kilkuyu ve çevre köylerin can ve mal güvenliği ve
karakola bağlı diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.