oyrak barajı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Gökırmak-Oyrak Projesi Kastamonu ili Gökırmak çayı ve kolları üzerinde, Gökırmak Havzası, Taşköprü ve Urluca ovalarında 2312 ha alanı sulayacak bir projedir.

Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, 2002 seçimleri öncesinde Kastamonu’da yaptığı mitingde, tarım ve hayvancılığın Kastamonu için çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Bununla beraber, 2001 ve 2002 yıllarında kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesi çalışmaları içerisinde beklemeye alınan yatırım programlarını bilmesine rağmen, Kastamonu meydanında, “yapımı planlanan barajların iktidarları döneminde süratle bitirileceğini” söylemiştir.

Aradan geçen 6 yıllık sürede baraj inşaatlarına henüz başlanmamıştır.

SORU: Gökırmak – Oyrak Projesi’inde inşaatlara ne zaman başlanacaktır?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.