obrucak barajı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Gökırmak-Obrucak Projesi sulama ve enerji amaçlı bir proje olup; Gökırmak’ın Akkaya (Kirazlı ) Çayı üzerinde inşa edilecek olan Obrucak Barajında depolanacak sular ile Gökırmak’ın sağ ve sol sahilinde, Kastamonu Şeker Fabrikası ile Taşköprü SEKA (MOPAK) Fabrikası mansabı arasında kalan brüt 13 701 ha arazi sulanması ve ayrıca sulama ana kanalı üzerinde tesis edilecek 3 MW gücünde bir hidroelektriksantral ( HES ) vasıtasıyla elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır.

Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, 2002 seçimleri öncesinde Kastamonu’da yaptığı mitingde, tarım ve hayvancılığın Kastamonu için çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Bununla beraber, 2001 ve 2002 yıllarında kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesi çalışmaları içerisinde beklemeye alınan yatırım programlarını bilmesine rağmen, Kastamonu meydanında, “yapımı planlanan barajların iktidarları döneminde süratle bitirileceğini” söylemiştir.

Aradan geçen 6 yıllık sürede baraj inşaatlarına henüz başlanmamıştır.


SORU: Gökırmak Obrucak Projesi’inde inşaatlara ne zaman başlanacaktır?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.