tosya osb

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27.08.2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Organize Sanayi Bölgeleri, istihdam artışı sağlayan, işsizliğe çare olan dolayısıyla özellikle Anadolu’daki göçü önleyerek, bölgesel kalkınmanın altyapısını oluşturmaktadır.

Kastamonu ili Tosya İlçesi de sanayileşmeyi hedef alan ve bunu kendi OSB içinde yapmayı planlayan önemli bir ilçemizdir. Bu düşünce ile daha önce programa alınan OSB, Tosya için bir umuttur. D-100 karayolu üzerinde olan ilçenin her türlü sanayi alt yapısı yıllar önce hazırlanmış ve OSB’de yatırım yapmak için yer isteyen çok sayıda müteşebbis ve yatırımcı vardır.
Ancak Bakanlığınızca kısa bir süre önce, Kastamonu OSB’nin yüzde 75’lik doluluk oranına ulaşması durumunda Tosya OSB çalışmalarına devam edilebileceği belirtilmiştir. Verilen hakkın geri alınması anlamında olan bu karar, ilçemiz ve bölgemiz için son derece üzücüdür.
Altyapı ve bürokratik her türlü işlemi ile son noktaya ulaştırılan Tosya OSB ile ilgili alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesi ve OSB hayata geçirilmesi Tosya ve bölge için büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda;


SORU 1.-Tosya ilçesinin mevcut sanayisi, altyapısı ve kapasitesini dikkate alarak, Kastamonu OSB’nin yüzde 75’lik doluluk şartından vazgeçmeyi ve Tosya’yı OSB’ne kavuşturmayı düşünüyor musunuz?

SORU 2.-1994 yılından bugüne büyük umutla beklenen ve son aşamaya kadar gelen Tosya OSB’nin faaliyete geçirilmemesi Tosya’ya, Kastamonu’ya ve bölgeye yapılan bir haksızlık değil midir?

SORU 3.-Aldığınız bu karar ile Tosya sanayicisini ve yatırımcısını başka bir bölgeye yönlendirmek doğru mudur?

SORU 4.-Tosya Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bundan sonraki süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konudaki program ve hedefleriniz nelerdir? Açıklar mısınız?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.