doğanyurt lisesi öğretmen açığı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.9/9/2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

6/779 esas numarası ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik’e yönelttiğim soru önergesinde kısıtlı imkanlarına rağmen OSS SÖZ-2’de Türkiye Birincisi, SÖZ-1’de ise Türkiye üçüncüsü çıkaran Doğanyurt Lisemizin fiziki imkanlarının artırılıp artırılmayacağını sormuştum. Geçen süre içerisinde soru önergeme herhangi bir cevap alamadım.

2008/2009 eğitim yılı başında, Doğanyurt Lisesi’nde görev yapan sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin de başka yerlere tayin olmasıyla, okulda, okul müdürü dışında sadece beden eğitimi öğretmeni kalmıştır.


SORU 1- Bütün fiziki imkansızlıklarına ve öğretmen eksikliğine rağmen ÖSS şampiyonları çıkaran Doğanyurt Lisesinin öğretmensiz kalması, bu okulumuz ve ilçemizin cezalandırılması anlamına gelmez mi?

SORU 2- Doğanyurt Lisemizin öğretmen ihtiyacını karşılamayı düşünüyor musunuz? 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.