borç batağı


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.27.10.2008
Saygılarımla.


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Tüm dünyanın etkilendiği küresel ekonomik kriz için hükümetin; ‘Türkiye etkilenmeyecek. Ekonomi iyi yolda” şeklindeki açıklamalarına karşın, rakamlar bunun tersini söylüyor.
Gelirini enflasyon oranında artıramayan vatandaş, tüketici kredisi ve kredi kartına sarılırken, 2002 yılında vatandaşın bankalara ve finans kuruluşlarına 13 milyar YTL olan borcu, bugün itibariyle 120 milyar YTL’ye dayandı.
Merkez Bankası verilerine göre, yılbaşından buyana söz konusu borç yükü yüzde 25.5 oranında, 24.3 milyar YTL artarak, 120 milyar YTL’ye ulaşırken 2008 Temmuz ayında 77 bin 481 adet olan ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı Ağustos ayında 88 bin 322’ye çıktı. Bugün itibariyle ferdi kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişilerin sayısı 1 milyonu aştı.
Kelimenin tam anlamıyla borca batan vatandaşın evinde ve elinde tasarrufu da kalmamış, çarkını döndüremeyen ve borcunu ödeyemeyen bir durumdadır. İcra dairelerinin yoğunluğunun da arttığı bu dönemde, Vatandaş küresel krize borç içinde yakalanmıştır. Bu durumun yaratacağı sosyal sorunları çözmek ise daha da zorlaşacaktır.

1- Toplumun her geçen gün devasa boyutlara ulaşarak artan borç yükü ile ilgili almayı düşündüğünüz bir önlem var mı? Yoksa vatandaşın içinde bulunduğu borç krizi de “Türkiye küresel krizden etkilenmez” dediğiniz gibi ülkemizi ve borçluları etkilemeyecek midir?

2- Küresel krize devleti ve milleti ile borç batağında yakalanan Türkiye’nin, krizden etkilenmeyecek dediğiniz mucize nedenleri açıklar mısınız?

3- Ödenemeyen borçlar nedeniyle artan icra olayları sonucunda ortaya çıkacak sosyal sorunları nasıl aşmayı düşünüyorsunuz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.