taşköprü barajı


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Kastamonu Gökırmak Taşköprü Barajı projesi elektrik üretimi ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla planlanmış olup, Kastamonu Hanönü, Sinap Boyabat ve Durağan ilçelerinden 43 adet köyün kullanımını kapsayacaktır.
Sözkonusu proje hidroelektrik enerji projeleri kapsamında, özel sektör yatırımına açılarak planlama raporu hazır olan hidroelektrik santralleri kısmada yer almaktadır. Bu projenin bir an önce faydaya dönüşerek ülke ekonomisine kazandırmak için ilgili bölge müdürlüğünün yatırım programına alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1-Kastamonu Gökırkak Taşköprü Baraj projesini, DSİ’nin yatırım programına almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne zaman alınacaktır?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.