yabancı yatırımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.05.01.2009
Saygılarımla.


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Tüm dünyada süregelen ekonomik krizin olumsuz etkileri yaşanmaya devam ederken, ülkemizde hükümetin ekonomik kriz ile ilgili “teğet, psikolojik” şeklindeki değerlendirmeleri, sorunların görmezden gelinmesinin ötesinde, çözüm üretilebilmesinin de önüne geçmektedir.
İstihdam ve üretime dayanmayan, sıcak para, borçlanma ve özelleştirme gelirleri ile ayakta tutunmaya çalışan ekonomimizin durumu ortadadır.
İstihdam ve üretimin yanı sıra, yabancı sermaye girişi de ekonomilerde önemli bir göstergedir. Ancak, yabancı sermayenin ülkeye, ne şekilde girdiği, varlık satışına mı, yoksa sabit sermaye girişi şeklinde mi, olup olmadığı da büyük öneme sahiptir. Makro ekonomik dengeleri Türkiye’den çok daha kötü, siyasi istikrar açısından çok daha olumsuz Latin Amerika ülkelerine çok daha fazla yabancı sermaye girebilmektedir. Ülkemizin özellikle yeni üretim kapasitesi yaratmaya dönük doğrudan yabancı yatırım için bir cazibe merkezi haline geldiğini söylemek ise mümkün değildir.

Bu bağlamda;

1- 2003-2008 yılları arasında ülkemize yabancı sermaye girişi ne kadardır? Yıllar itibariyle açıklar mısınız?

2- Hükümet olarak 2007 yılında 22 milyar dolarlık yabancı sermaye girişinin olduğunu ifade etmektesiniz. Bunun dökümünü verir misiniz?

3- Söz konusu yıllar itibariyle ülkemize giren yabancı sermayenin ne kadarı varlık satışı, ne kadarı doğrudan sabit sermaye yatırımı şeklindedir?

4- Geçen 6 yıllık süre içinde özelleştirme geliri ne kadardır? Özelleştirme gelirlerinde yabancı payı ne kadardır? Özelleştirme gelirleri nerelerde kullanılmıştır?

5- Yabancı sermaye girişi ülkemizde ne kadar istihdam artışı üretmiştir?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.