tüketicinin korunması kanun teklifi (kredi kartlarından aidat alınmaması)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

1-Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


GENEL GEREKÇE

Kredi kartı verenler, kredi kartı sahiplerinden“yıllık aidat”, “kart kullanım ücreti”, yıllık ücret” ve benzeri adlar altında ücretler almaktadır. Yine Bankalar, mevduat hesabı sahiplerinden “hesap işletim ücreti” ve benzeri adlar altında üç aylık, altı aylık, yıllık ücretler almaktadır. Hiçbir kanuni dayanağı olmadan hesap sahiplerinden ve kredi kartı sahiplerinden kesilen ücretlerden mevduat yada kredi kartı sahibinin çoğu zaman haberi bile olmamaktadır.

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, 31 Mart 2008 tarihi itibariyle 38 milyon 534 bin 106 adet kredi kartı vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Bankalardaki mevduat hesap sayısının ise 70 milyonun üzerinde olduğu hesaplanmaktadır.

Kredi kartı verenler ve Bankalar, kredi kartlarından ve mevduat hesaplarından kişi başına 30 YTL ile 100 YTL arasında ücret almaktadırlar. En düşük ücretten bile hesaplandığında yaklaşık 30 milyon YTL’lik bir kaynak, haksız olarak vatandaşlarımızdan transfer edilmektedir.

Hem kredi kartlarından, hem de mevduat hesaplarından alınan ücretlere ilişkin verilen mahkeme kararlarında, alınan ücretlerin haksız olduğuna hükmedilmektedir. Bankalar, kanuni yollara başvuran müşterilerinden kestikleri paraları iade etmekte, ancak diğer müşterileri için aynı uygulamaya devam etmektedirler.

Kredi kartından veya hesabından ücret kesildiğinden haberi olmayan, yada uzun kanuni süreçlerle uğraşmak istemeyen vatandaşlarımızın mağduriyeti devam etmektedir.

Çok büyük ekonomik güçleri ile siyasal karar mekanizmaları üzerinde etkili olan Bankalar karşısında tüketicinin, kanunla korunması gerekmektedir.

Kanun teklifimiz ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak bankaların hiçbir kanuni dayanak olmadan kredi kartlarından ve mevduat hesaplarından çeşitli adlar altında ücret kesmelerinin önüne geçilmesi ve son 2 yıl içinde kesilen ücretlerin hak sahiplerine iadesi, hesaplar yada kredi kartları kapandı ise Hazine’ye aktarılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.- Kredi kartı verenlerin, kredi kartı sahiplerinden “yıllık aidat, kart kullanım ücreti, yıllık ücret ve benzeri isimler altında ücretler alamayacakları hükme bağlanmaktadır.

MADDE 2.- Bankaların, mevduat hesabı sahiplerinden hesap işletim ücreti ve benzeri isimler altında herhangi bir ücret alamayacakları hükme bağlanmaktadır.

MADDE 3.- 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kredi kartı verenler ve banklarca kesilen ücretlerin, kredi kartı ve hesap sahiplerine başvuruları aranmaksızın 30 gün içinde iadesi, kapatılan kredi kartı ve mevduat hesaplarından alınmış ücretlerin ise 30 gün içinde Hazine’ye aktarılması hükme bağlanmaktadır.

MADDE 4.- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5.- Yürütme maddesidir.


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

“Kredi kartı verenler, kredi kartı sahiplerinden yıllık aidat, kart kullanım ücreti, yıllık ücret ve benzeri isimler altında herhangi bir ücret alamazlar.”

MADDE 2.- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 10/B Maddesinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki 10/C maddesi eklenmiştir.

Mevduat hesapları
“MADDE 10/C.- Bankalar mevduat hesabı sahiplerinden hesap işletim ücreti ve benzeri isimler altında herhangi bir ücret alamazlar”

MADDE 3.- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2.- Kredi kartı verenlerin kredi kartı sahiplerinden yıllık aidat, kart kullanım ücreti, yıllık ücret ve benzeri isimler altında ve Bankların Mevduat hesabı sahiplerinden hesap işletim ücreti ve benzeri isimler altında 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren aldığı ücretler, kredi kartı sahiplerine ve mevduat hesabı sahiplerine başvuruları aranmaksızın 30 gün içinde iade edilir. Kapatılan kredi kartı ve mevduat hesaplarına ait ücretler ise 30 gün içinde Hazine’ye aktarılır.”

MADDE 4.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.