Yaşlı ve Özürlülerin Maaşlarını Aylık Olarak Alması Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2022 Sayılı 65 Yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.01.04.2009


1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


GENEL GEREKÇE

Son birkaç aydır ekonomik krizi tüm ağırlığı ile hissettiğimiz bir ortamda, toplumun her kesimi büyük sıkıntı içindedir. Özellikle sabit ve dar gelirli vatandaşlarımız, gıda, sağlık, giyim gibi temel ihtiyaçlarından bile kısarak, içinde bulundukları borç batağında, borçlarını borçla ödeyerek, ay sonunu getirme çabası içindedirler.
Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımız arasında da 1 milyon 200 binin üzerinde yaşlı ve özürlü maaşı alan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Maaşlarını ayda bir alan sabit gelirliler 30 günü planlayamayarak, aybaşını getiremezken, asgari ücretin de altında yaşlı ve özürlü maaşı alan bu insanlarımız çok az olan ücretleri ile 90 günü tamamlamaları daha da güçleşmektedir.
Bu kapsamda 3 ayda bir maaş alan muhtaç vatandaşlarımızın, maaşlarının aylık dönemler halinde ödenmesi yönünde talepleri bulunmaktadır.
Kanun teklifimiz ile gelir dağılımında en düşük payı alan muhtaç, güçsüz ve kimsesiz olan bu insanlarımızın 3 ayda bir aldıkları maaşlarını, aylık almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.


MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.- Muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımızın 3 ayda bir aldıkları maaşlarını, her ay almaları hükme bağlanmaktadır.

MADDE 2.- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3.- Yürütme maddesidir.

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 2002 Sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu aylıklar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek ödeme günlerinde her ay peşin olarak ödenir”

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.