Kontenjan Adaylığının Seçim Yönteminin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


2972 Sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Saygılarımla.

1-Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE
İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti başlıklı 23’üncü maddesinin (a) fıkrasının 5nci paragrafının son cümlesinde yer alan “oyların en çoğunu almış olan siyasi partinin kontenjan adayları” ibaresi, “belediye başkanlığını kazanmış siyasi partinin kontenjan adayları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un, 23 ncü maddesi, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespitini düzenlemektedir.

23ncü maddede, belediye meclis üyeliği seçiminde en çok oyu alan partinin kontenjan adaylarının, belediye meclisine seçileceği hükme bağlanmaktadır.

Bu seçim yöntemi, kontenjan adaylığı uygulamasını işlevsiz kılmaktadır. Çünkü kontenjan adaylığı, seçimi kazanan belediye başkanının, belediye meclisinde daha rahat hareket edebilmesini amaçlamakta, kamuoyunda da böyle anlaşılmaktadır.

Bazı durumlarda Belediye Meclis üyeliği seçiminde en fazla oyu alan parti, Belediye Başkanlığı seçimini kazanamamaktadır. Doğal olarak belediye meclisinde daha fazla üyeye sahip olan parti, kontenjan adaylarının eklenmesi ile Belediye Meclisindeki üstünlüğünü daha da artırmaktadır. Böyle bir durumda seçilen Belediye Başkanının eli kolu tamamen bağlanmakta, seçildiği beldeye hizmet üretmek yerine, bitmek tükenmek bilmeyen siyasi mücadelelerle vakit kaybetmektedir.

Kamuoyundaki yaygın kanaat, belediye başkanlığı seçimini kazanan partinin, kontenjan adaylıklarını da kazanacağı yönündedir. Aslında böyle bir kanaat oluşması boşuna değildir. Çünkü kontenjan adaylığı uygulamasının amacı da budur.

Teklifimiz ile belediye başkanlığı seçimini kazanan siyasi partinin gösterdiği kontenjan adaylarının seçilmesi amaçlanmaktadır.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.