korsan taksiye büyük ceza
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.
1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu MilletvekiliGENEL GEREKÇE

Toplumumun tüm kesimlerini derinden etkileyen ve uzun süredir içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, taksici esnafımız da yevmiyelerini bile çıkarmakta zorluk çekerken, başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde korsan olarak adlandırılan ve maksadı haricinde, yasadışı çalışan taksiler nedeniyle büyük mağduriyet içindedir.

Ülke genelinde 75 bin, sadece İstanbul’da ise 18 bin taksi, 572 taksi dolmuşta 35 bin şoför yasal plakası ile faaliyetini sürdürmeye çalışmaktadır. Özellikle, korsan taksilerin cirit attığı İstanbul’da son yıllarda gayri yasal bir şekilde sivil araçlarla taksicilik yapılması sektördeki dengeleri de alt üst etmiştir. İstanbul’da taksi plaka fiyatları bile yarı yarıya düşmüştür.

Korsanların düşük fiyata yolcu taşıması ile başlayan bu kanunsuz faaliyet, aynı zamanda haksız rekabeti beraberinde getirmiş, devlete vergi vermeyen, hiçbir ticari yükümlülüğü bulunmayan korsanlar, çeşitli paravan şirketler altında bile illegal yolcu taşımaktadırlar.

Taksici esnafını artık isyan noktasına getiren, korsan taşımacılık yapan kişi ve şirketler, işyerlerine ve evlere ücret tarifelerinin bulunduğu kartvizit ve broşürler bile dağıtmaktadırlar. Adeta çığ gibi büyüyen korsan taksiler, esnafımızın ekmeğini çaldığı gibi kanunları da yok saymaktadırlar. Kendi aracı ve imkanlarıyla kaçak taksicilik yapanlar, sahte plaka yaptırıp, çalıntı taksimetreyle yolcu taşıyanlar, başka şehirlerden gelip İstanbul'da çalışanlar ve çeşitli paravan şirketler arkasında taksicilik yapanlar, hiç kimseden çekinmeden, devletin ilgili birimlerinden korkmadan, telefonlarını dahi beyan ederek, ücret tarifelerini bastırıp her yere dağıtanların bu kanunsuz uygulamalarına dur denmelidir.

Gece gündüz demeden ve hayati tehlikeler içinde çalışan taksici esnafımız, zorlu çalışma sürelerinde, kıt kanaat kazanç elde etmeye çalışırken, bir de bu haksız rekabet ortamında kazançlarının düşmesi zor durumdaki taksicilerimizi ve dolayısıyla bu sektörden ekmek yiyen şoförlerimizi de tamamen mağdur etmektedir.

Korsan taksiler, semt merkezlerine göre düzenledikleri fiyat tarifelerini üzerinde adres bulunmayan sadece telefon numarası olan broşürleri evlere dağıtarak, müşteriye ulaşmaktadırlar. Sayıları o derece artmıştır ki, taksici esnafının kazancı yüzde 50 oranında düşmüştür. Vergi vermedikleri için de, hem esnafın hem devletin kaybı olmaktadır.

Yakalandıkları taktirde mevcut yasaya göre 537 lira cezaya çarptırılan korsan taksilere bu yaptırım caydırıcı gelmemektedir. Hatta aralarında havuz oluşturarak bu cezaları ve otopark ücretlerini bile karşıladıkları belirtilmektedir. İşte bu nedenlerle mevcut yasada değişiklik yapılarak para cezası ve trafikten men cezasının artırılarak, hem araç sahibine hem sürücüsüne caydırıcı bir yaptırım uygulanırken, taksici esnafının da bu haksız rekabetten doğan mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1.- Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılan ve özellikle korsan taksi diye tabir edilen araçların sürücü ve sahiplerine uygulanan cezai yaptırımların artırılarak, caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2.- Yürütme maddesidir.

MADDE 3.- Yürürlülük maddesidir.
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİMADDE 1.- 2918 sayılı kanunun ‘Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması’ başlıklı Ek 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması:

EK MADDE 2.-Araçların motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahipleri 2 bin lira para cezası ile cezalandırırlar. Tekrarında ise para cezaları yüzde 50 oranında artırılarak uygulanır.

Birinci fıkraya göre tespit edilen araçlar ayrıca, ilk tespitte 3 ay, ikincisinde 6 ay, süreyle trafikten men edilirler.


MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.