Aydın kime denir?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın, aracılığınızla Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.04.08.2009
Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekiliİçişleri Bakanlığı tarafından siyasi faaliyetler çerçevesinde “Aydınlar” olarak nitelendirilen bir takım kişilerle, “Kürt Çalıştayı” düzenlenerek, kamuoyunu yönlendirme çalışmaları sürmektedir. Bu çalıştaylara katılan ve kamuoyuna “aydın” olarak sunulan kişilerin, Hükümetinizle paralel düşünceler ileri süren, ülkemizin ve milletimizin birliği, dirliği ve geleceği ile ilgili sıkıntı yaratabilecek fikirler üreten kişiler olduğu izlenimi ağırlık kazanmaktadır.

Çalıştay adı altında düzenlediğiniz bu faaliyetlere Hükümetinizin görüşlerini paylaşmayanların aydın sıfatıyla, davet edilmemesi, farklı düşüncelere olan tahammülsüzlüğünüzün de bir göstergesi olarak kamuoyunca algılanmaktadır.1- Size göre aydın kimdir?
2- Her okuyup yazana, her üniversite bitirene, her öğretim görevlisine aydın denilebilir mi?
3- Aydın olmak için, Hükümetin görüşleri ile paralel, ülkemizi ve milletimizi bölünmeye götürecek görüşleri savunmak bir ön şart mıdır?
4- Aydının tarifinin sağlıklı bir şekilde yapılması için bir çalıştay başlatmayı düşünüyor musunuz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.