ermenistan protokolü neden imzalandı?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Hükümetinizin Ermenistan ile imzaladığı protokol, hukuki ve siyasi sakatlıklar taşıması bir yana, Mayıs 2009’da “Ermenistan’ın Dağlık Karabağ işgali sona ermeden sınır açılmayacaktır” şeklinde kamuoyu önünde verdiğiniz sözün artık bir anlamı kalmadığının açık bir ifadesidir.
Hükümetinizin Ermenistan ile diplomatik ilişki kurulması ve sınırın açılması sürecini başlatan protokolü imzalamasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin başbakanı olarak verdiğiniz sözler, bir çırpıda yok sayılmıştır.
Ayrıca, Ermenistan Devlet Başkanının soykırım iddialarından vazgeçmeyecekleri yönündeki beyanları ortada iken ve 1993 yılında sınırımızın kapatılmasına gerekçe olan Karabağ işgalinin devam ettiği bir ortamda, sözkonusu protokole imza atılması, Türkiye’nin dostu ve kardeşi Azerbaycan ile ilişkilerini de tehlikeye sokmuştur.


Bu bağlamda;

1.- Ermenistan Devlet Başkanının soykırım iddiaları ve Karabağ konusunda pazarlık yapmayacaklarını ifade etmesine rağmen imzaladığınız protokolün ülkemize sağladığı kazanç ve çıkarları nelerdir?

2.- Protokolün imzalanmasıyla, Karabağ işgali sona ermeden sınırın açılmayacağı yönünde verdiğiniz sözü özellikle Azerbaycan Hükümetine ve Halkına nasıl izah edeceksiniz?

3.- Şartlar değişmediğine göre, verdiğiniz sözleri de bir kenara bırakarak, koştura koştura bu protokolü imzalamanızın başka bir gerekçesi mi vardır? Varsa nedir?

4- Verdiğiniz sözlerin arkasında duramamanız Türkiye’nin uluslararası planda zayıflamasına, güçsüzleşmesine ve itibar kaybetmesine yol açmaz mı?

5- Verdiğiniz sözlerden dönmeniz “komşularla sıfır sorun” diye adlandırılan dış politika anlayışınızın bir sonucu mudur?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.