Tinerci ve balicilerin cezalandırılması için kanun teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Saygılarımla.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


GENEL GEREKÇE

Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu madde kullanımı, temini ve üretilmesini cezalandırmıştır. Kanunun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194’üncü maddesi ile, sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketime sunan kişilerin altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.

Ancak, bali, tiner gibi uçucu maddeleri kullanan kişiler hakkında Türk Ceza Kanununda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu tür uçucu maddeleri kullananlar hakkında yasal bir boşluk olduğu için herhangi bir işlem yapılamamakta, adeta başka suçlar işlemeleri beklenmektedir.

Uçucu madde kullanan kişilerin bir süre sonra daha ağır uyuşturuculara yöneldikleri, uçucu maddelerin, uyuşturucu için bir ilk adım olduğu bilinmektedir.

Tiner ve bali gibi uçucu maddeleri kullanan kişiler, bağımlılıkları arttıkça toplumsal huzurumuzu bozmakta, hırsızlık, gasp, cinayet gibi suçlar işlemektedirler. Oysa, bu tür uçucu maddeleri kullanan kişilerin cezalandırılması ve tedavi altına alınması, hem bu kişilerin topluma kazandırılması, hem de daha sonra işleyebilecekleri suçların önlenmesi bakımından önem taşımaktadır.

Teklifimiz ile, uçucu madde kullananlara altı aydan bir yıla kadar hapis cezası getirilmekte, haklarında tedaviye ve tedaviden sonra bir yılı geçmemek üzere denetimli serbestlik tedbirine hükmolunması amaçlanmaktadır.

Sağlık için tehlikeli maddeleri ve uçucu maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişiler için öngörülen ceza da, iki katına çıkarılmaktadır.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.