Kredi Kartları Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Saygılarımla.

1-Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MADDE 1- 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6-31/10/2009 tarihi itibariyle kredi kartı borçları, borçlunun talebi üzerine, piyasa yapıcı bankaların ortalama tüketici kredisi faizi üzerinden ve 24 aylık vadeyi geçmemek üzere tüketici kredisine dönüştürülür.

Borcu tüketici kredisine dönüştürülen kredi kartı, tüketici kredisi ödemeleri bitinceye kadar kullanılamaz.

Bu madde, 5915 sayılı kanundan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, temerrüde düşmüş, hakkında ihtar çekilmiş, icra takibi başlatılmış, varlık şirketine devredilmiş borçlar için de uygulanır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür


GENEL GEREKÇE

Kredi kartları, bir ödeme aracı olmasına rağmen, ülkemizde bir kredilendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Geçim sıkıntısı içine düşen vatandaşlarımızın asgari ödeme tutarı tuzağına düşmesi ile birlikte, bankalara olan borçları katlanarak artmakta, çözülemez bir noktaya ulaşmaktadır. Kredi kartı sarmalına düşen vatandaşlarımız, bu sarmaldan kurtulamamaktadır. Asgari ödeme tutarının ödenerek borcun çevrilmeye çalışılması, kart çıkaran kuruluşların da işine gelmekte, kart borçlularından aldıkları yıllık yüzde 40 faiz, kart çıkaran kuruluşlar için çok tatlı ve fahiş bir kazanç olmaktadır.

Kredi kartı sarmalından çıkış için yetkililer, tüketici kredisi çekilerek kart borcunun kapatılmasını önermekte, ancak, vatandaşlarımız kredi kart borçları nedeniyle bankalardan tüketici kredisi alamamaktadırlar.

24/6/2009 tarihinde 5915 sayılı kanunla temerrüde düşmüş, ihtar çekilmiş, icra takibine konu olmuş yada varlık şirketlerine devredilmiş olan kredi kartı borçları yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye Bankalar Birliği’nin istatistiklerine göre Eylül 2009 dönemi itibariyle protokol imzalanan kart sayısı 509.253 adet, kişi sayısı 458.424 ve borç tutarı 1.515.040.133 TL’dir. Protokolü bozulan kart sayısı 18.538 adet, kişi sayısı 17.839 ve borç tutarı 62.867.450 TL olmuştur. Yapılandırmadan yararlanması öngörülen 875 bin kişinin sadece yarısı başvuru yapmış, başvuru yapanların yüzde 4’ü ilk ayda protokolü bozmuştur.

Rakamlar, 5915 sayılı kanunun vatandaşlarımız için ödeme kolaylığı getiren bir düzenleme olmaktan çok, bankaların umutlarını kestiği alacaklarını tahsile imkan sağlayan bir düzenleme olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Kredi kartı borçlarında 2009 Temmuz ve Ağustos ayları, eşiğin aşıldığı aylar olmuştur. Temmuz 2009’da temerrüde düşenlerin oranı bir önceki aya göre yüzde 22, Ağustos 2009’da ise yüzde 30 artmıştır. Rakamlar, asgari tutarı ödenerek çevrilen kredi kartlarında, geri dönülmez noktaya, borcun artık çevrilemediği noktaya ulaştığını göstermektedir. Ağustos 2009 itibariyle, temerrüde düşen kredi kartı tutarı 4 milyar liranın üzerine çıkmıştır.

5915 sayılı kanunla, sadece, 31/5/2009 tarihi itibariyle, kart çıkaran kuruluşlarca ya da varlık yönetim şirketlerince, kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamillerinin borçları yapılandırılmış, asgari tutarı ödeyerek kart borcunu çevirmeyen yaklaşık 9 milyon kişi, kapsam dışında bırakılmıştır.

Kanun teklifimiz ile, asgari tutarı ödeyerek kart borcunu çevirmeye çalışan 9 milyon vatandaşımızın kredi kartı borçları, yapılandırmadan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın 5915 sayılı kanun kapsamına girenlerin borçları, piyasa yapıcı bankaların ortalama tüketici faizleri üzerinden, 24 ayı geçmemek üzere tüketici kredisine çevrilmektedir. Teklifimizin kanunlaşması halinde, bankalar ve vatandaşımız arasında tam anlamıyla bir “kart barışı” sağlanacaktır.

Teklife, borcu tüketici kredisine çevrilerek taksitlendirilen kredi kartının, borç bitinceye kadar kullanılamayacağı hükmü konularak, vatandaşlarımızın yeni bir asgari ödeme sarmalına girmelerinin önüne geçilmek istenmiştir.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.