Sağlık Sigortası Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan “(a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 67’inci maddesinde sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları sayılırken, bu kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendine göre sigortalı sayılanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaması için “sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması” şartı aranmaktadır.
4’üncü maddenin (b) bendi, BAĞ-KUR sigortalılarını kapsamaktadır.
Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanması için, prim borcu bulunmaması şartı aranmazken, BAĞ-KUR sigortalılarından 60 günden fazla prim borcu olmaması şartı aranması, SKK’lılar ile BAĞ-KUR’lular arasında ayırım yapmaktadır.
Bu durum, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının tek çatı altında toplanması politikasına aykırı olduğu gibi, anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Ekonomik kriz nedeniyle bir bir kepenk kapatan ve ürününü değerlendiremeyen çiftçinin, daha geniş anlamıyla BAĞ-KUR primini ödeyemeyen BAĞ-KUR sigortalılarının sağlık hizmetlerinden SSK sigortalılarının faydalandığı gibi faydalanamaması ikinci sınıf vatandaş olduğu duygusuna kapılmalarına neden olmaktadır.
Teklifimiz ile BAĞ-KUR’luların da, SSK’lılar gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi amaçlanmaktadır.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.