doğanyurt'ta fındık üretimiTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını sayılarımla arz ederim. 01/12/2009Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili
Kastamonu ilimizin Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt ilçeleri geçimini büyük oranda fındık üretiminden sağlamaktadırlar.
2001/3267 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık ekim alanlarının tesbit edilirken, Kastamonu Doğanyurt ilçemiz bunun dışında tutulmuştu. Fındık Alanlarının Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapan 2009/15531 sayılı yeni karar ile, Düzce Merkez ve Kaynaşlı, Sakarya Ferizli ve Karapürçek ve Gümüşhane Kürtün ilçeleri karar kapsamına alınarak, fındık ekimine izin verilen ilçeler arasına alınmıştır.
Ancak geçiminin yüzde 80’inini fındık üretiminden temin eden ve yıllık 850 ton fındık üretimi ile Kastamonu ilçeleri arasında 2. sırada yer alan Doğanyurt ilçemiz bu kararnamede yer almamış ve fındık üretimine izin verilen ilçeler dışında tutulmuştur.SORULAR:

1- Doğanyurt ilçemizde fındık üretimine izin verilmemesinin sebebi nedir?

2- Diğer illerden yeni 5 ilçeye fındık üretimi için izin verilirken, ilçemiz hangi gerekçelerle bunun dışında tutulmuştur?

3- Doğanyurt ilçemizi de bu kararname kapsamına almayı düşünüyor musunuz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.