Avlağıçayırı Köyü su sorunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.17/12/2009
Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Kastamonu ili Araç ilçesi Avlağıçayırı köyü yaklaşık 6 aydır içme suyu sıkıntısı çekmektedir. 10 yıl önce açılan sondaj kuyusundan 4 depoya verilen su ile ihtiyacını gideren köylüler, son altı aydır içme suyu ihtiyaçlarını giderememektedirler. Aylar önce yeni sondaj kuyusu açılmasına rağmen, bu kuyuda da yeterli su olmaması nedeniyle pompalar çalışmamaktadır.1- Avlağıçayırı Köyünün içme suyu sorununun giderilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

2- Köyde yeni bir inceleme ve etüt çalışması ne zaman yapılacaktır?

3- İçme suyu sorununu nasıl giderilecektir?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.