Telefonlardan Sabit Ücretin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5809 Elektronik Haberleşme Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim. 08.04.2010

1-Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tarifelerin Düzenlenmesi” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “sabit ücret” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GEREKÇE

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz toplumun tüm kesimlerini en ağır şekliyle etkilemiş, ekonominin içinde bulunduğu olumsuzluklar içinde vatandaşın kazancı, gıda, barınma, ulaşım ve haberleşme gibi zorunlu harcamalarını dahi karşılayamaz duruma gelmiştir.

Vatandaşın kazancı ve harcamaları üzerindeki dolaylı ve dolaysız vergi yükü bir tarafa, zorunlu harcamaları içinde de çeşitli isimler adı adlında ücretler alınmaktadır. Sabit telefon ve cep telefonu abonelerinden bir hizmet karşılığı olmamasına rağmen sabit ücret alınmaktadır.

Ücret, anlam itibariyle bir emek veya hizmet karşılığı olarak alınan parayı ifade etmektedir. Ancak, telefon şirketlerinin sabit hatlı ve GSM telefon abonelerinden tahsil etmiş olduğu aylık sabit ücret, teknik olarak herhangi bir emek ve hizmetin karşılığı değildir.

Dolayısıyla aboneden alınan aylık sabit ücret, yatırımlar karşılığı olarak alınan bir paraya dönüşmektedir. Abone, telefon şirketlerinin ortağı olmadığına göre, şirketin yaptığı yatırımlar sonrası abonenin para ödemek zorunda bırakılması ise ayrı bir haksız uygulamadır. Bir abonenin hiç konuşmadığı halde ödediği sabit ücrette, teknik olarak bir hizmet yoktur. Üstelik, sabit ücret bir vergi de değildir.

Aboneler, telefonla görüşsün ya da görüşmesin aylık 7-14 TL arasında sabit ücret ödemektedirler. Telefon şirketinin abonelerden aylık ortalama 10 TL sabit ücret tahsil ettiği hesaplanırsa, toplam 17 milyon aboneden ayda 170 trilyon, yılda da 2 katrilyonun üzerinde bir parayı hiçbir hizmet vermeden toplamaktadırlar.

Kanun teklifimiz ile, Haberleşme Kanunu’nun tarifeleri düzenleyen 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sabit ücret” ibaresi madde metninden çıkarılarak, toplanan yıllık, 2 katrilyon liranın vatandaşlarımızın cebinde kalması amaçlanmaktadır.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.