Başbakan'a terör sorusu
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞLANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

2002 yılında sıfıra yakın olarak teslim alınan terör olayları, AKP iktidarı döneminde sürekli tırmanmış, Şemdinli’de 11 askerimizin şehit edilmesi ile birlikte doruk noktasına çıkmıştır. Terörün önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınmadığı, Hükümetin bu konuda başarısız olduğu, her gün yeniden kanıtlanmaktadır.

Hükümet, önlem almak yerine, suçu başkalarına atarak sorumluluktan sıyrılmaya çalışmaktadır.

Sayın Başbakan konuşmalarında, “terörden nemalanlar bu cinayetlere ortaktır” ibaresini kullanmıştır. Yine Sayın Başbakan, “terör örgütünün taşeronluk” yaptığını söylemektedir.


SORULAR1- Terörden nemalananlar kimlerdir?

2- Terör örgütü kimin taşeronluğunu yapmaktadır?


3- Terör örgütü herhangi bir devletin taşeronluğunu yapıyorsa, yani, herhangi bir devlet terör örgütünü ülkemize saldırtıyorsa, bu durum savaş nedeni değil midir?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.