İndağı yolunda yeni iddialar
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Çankırı-Kastamonu yolu üzerinde yer alan İndağı geçişinin yapım işi ile ilgili olarak tarafıma gelen iddialarda, yolun Devletin imkanları ve makineleri ile, 2006-2007-2008 yıllarında yapıldığı, 2008 yılında kalan küçük bir kısmının tamamlanması için müteahhide verildiği, müteahhidin 2009 yılında yolu bitirerek, iş kabulünün yapılarak 3 milyon TL para aldığı, üzerinden bir kış geçmeden yolun bozularak köy yoluna döndüğü ve nihayet bütün bu aşamalardan sonra yine Karayolları tarafından yeniden yapılmaya başladığı bilgileri yer almaktadır.

SORULAR:

1- Bahse konu yolun yapım çalışmaları 2003 yılından bu güne hangi aşamalardan geçmiştir?
2- 2009’da müteahhide verilen yolun kesin kabul ve ödemeleri yapılarak teslim alınmış mıdır?
3- Bitirilmeyen yol için müteahhide 3 milyon TL ödenmiş midir?
4- Ödenmişse yol bitmiş midir?
5- Yol bitmiş ise neden trafiğe kapalıdır, neden halen Karayolları’nın makineleri yolu yapmak için çalışmaktadır?
6- 10 Km’lik yol ne zaman bitirilecektir?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.