ithal kurbanlıklar Meclis gündeminde
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul Avrupa Yakası ve Trakya’nın kurbanlık ihtiyacının karşılanması için 450-650 bin civarında hayvan ithal edileceği medyada yer almış ve bu hayvanlar ülkemize gelmiştir.

SORULAR:

1- Kurban Bayramı öncesinde ülkemize giren hayvan sayısı kaçtır?

2- Bu hayvanları ithal eden gerçek ve tüzel kişiler kimlerdir, getirdikleri hayvan sayısına ve hayvanların menşeine göre dökümü nasıldır?

3- Ülkemize giren hayvanlardan kaç tanesi sağlık kontrolünden geçirilmiştir?

4- Kaç hayvanda hastalık tespit edilmiş, kaç hayvanın girişine izin verilmemiştir? 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.