İhsangazi'ye bağlı Kızıller Sağlık Ocağı Soru Önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Kastamonu İli İhsangazi İlçesine bağlı Kızıleller, Obruk, Belençal ve Sarıpınar Köylerine hizmet veren Kızıleller Sağlık Ocağı, 6 yıldır kapalıdır. Bu dört köyde yaşayan vatandaşlarımız bölgelerindeki sağlık ocağının çalışmaması nedeniyle en küçük sağlık sorunları için bile ilçe veya il merkezine gitmek zorunda kalmakta ve büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

SORULAR:

SORU 1.- Kızıleller Sağlık Ocağı’nın 6 yıldır kapalı olmasının ve hizmet verememesinin nedenini açıklar mısınız?

SORU 2.- Sağlık Ocağı’nın ebe, hemşire, doktor vb personel ihtiyacını karşılayarak ne zaman hizmete açmayı düşünüyorsunuz?

SORU 3.-Sağlık Ocağı’nı yeniden hizmete açmayı düşünmüyorsanız, bölge halkının sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ne yapacaksınız?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.