4 Kasım 2010 hayvancılığın sorunları gündemdışı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

15’inci Birleşim
4 Kasım 2010 PerşembeBuyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, tarım ve hayvancılığın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarım ve hayvancılığımızın sorunları hakkında gündem dışı söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle ifade etmeliyim ki ülkemiz tarımda ithal cenneti olmuştur. 2002 yılında 3,5 milyar dolar ithalat yapan Türkiye, bugün 10,5 milyar dolar tarım ürünleri ithalatı yapmaktadır. Hep söylediğim gibi, geçen sekiz yılda 56 milyar dolar yabancı çiftçinin cebine gönderilmiştir. Bu 56 milyar dolar çiftçimizin cebine girseydi borcu ve harcı olmayacaktı.
Dünyada tarımın önemi artarken Türk tarımını dışa bağımlı hâle getiren Tarım Bakanının mutlaka ve acilen istifa etmesi gerekir.
Değerli milletvekilleri, Hükûmetin yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucunda sekiz sene önce et ve canlı hayvan ihraç eden Türkiye bugün canlı hayvan, et ve hatta süt ithal eder duruma gelmiştir. Bütün ikazlarımıza rağmen, açılım zırvasının bir ayağı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki toplam yirmi beş ile hayvancılığa hibe desteği getirip diğer bölgelerimizdeki hayvancılığa en büyük darbeyi bizzat Tarım Bakanı vurmuştur. Dolayısıyla, hayvancılık üzerinden bölgecilik yapan, hayvancılığı teröre kurban eden Tarım Bakanının derhâl istifa etmesi gerekir.
Değerli milletvekilleri, hangi birini anlatalım şaşırmaktayız. Kurban Bayramı öncesinde şap hastalığı bahane edilerek Anadolu’dan Trakya’ya hayvan nakli durdurulmuştur. Oysa şap Trakya’da da görülmüştür. Bu karar her sene İstanbul’un kurban ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan başta Kastamonu ve Anadolu’daki hayvan üreticilerini mağdur etmiştir. Şap bahanesiyle Anadolu çiftçi ve besicisine büyük kazık atan, ithalatla dövizin dışarı gitmesine, birilerinin çıkar sağlamasına vesile olan Tarım Bakanının derhâl istifa etmesi gerekir. Sayın Bakan bilmelidir ki şap bahanesiyle ithal edilen kurbanlıklardan kimin nemalandığını, kimin çıkar sağladığını didik didik araştıracağız, biz bu işin peşini de bırakmayacağız.
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan “Hayvan varlığımızda eksilme yok, spekülasyon var.” diyor. Lâmı cimi yok, hayvan varlığımız AKP döneminde ciddi bir şekilde azalmıştır. Şayet hayvan varlığımızda azalma yoksa, soruyorum: Neden 450 bin kurbanlık, binlerce angus ve hatta dondurulmuş et ithal ediliyor? “Azalma yok.” diyen Bakanın elindeki rakamlar gerçek hayvan sayısını değil, devletten destek alan küpe sayısını göstermektedir. Yıllardır yaptığımız uyarılar kulağınıza küpe olmadı ama hayalî küpeler maalesef bu ülkede teşvik oldu. Küpeler var ama küpelerin takıldığı hayvanlar ortada yok. Doğu ve güneydoğuda küpe üzerinden büyük yolsuzluklar yapılmaktadır. Örnek mi? İşte, Iğdır Tarım İl Müdürü küpe yolsuzluğundan dolayı görevinden alınmıştır, tutuklanmıştır.
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan besicileri spekülasyonla suçlayarak başarısızlığını örtmeye çalışmaktadır. Soruyorum: Ülkeyi ete, süte, sebzeye, meyveye, tahıla muhtaç eden bir bakan istifa etmek için daha neyi bekler? Değerli milletvekilleri, tarımsal ithalat yoluyla 56 milyar doları yabancı çiftçinin cebine aktaran bir Tarım Bakanına, Bulgaristan’ın 7 liralık etini vatandaşına 35 liradan yediren bir Tarım Bakanına, halkına domatesi bile taneyle aldıran bir Tarım Bakanına “İstifa et.” demekten başka ne söyleyebiliriz? Ve yine, narenciyenin yollara dökülmesine neden olan bir Tarım Bakanına, Kurban Bayramı için ne idiği belirsiz 450 bin hayvan ithal eden bir Tarım Bakanına…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayınız lütfen.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – …hayvancılık destekleri yoluyla bölgeler arası ayrımcılık yapan bir Tarım Bakanına, Kastamonulu pancar üreticisinin pancarını fabrikaya teslim etmek için günlerdir kuyrukta gâvur eziyeti çekmesine göz yuman bir Tarım Bakanına söylenebilecek bir tek söz vardır: “Sayın Bakan, durmak yok, yolun sonu, derhâl ama derhâl istifa edin.” diyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.